Skip to content
Comunitate pregatita, copil integrat – suport pentru integrarea scolara si sociala a copiilor cu tulburari din spectrul autismului

Cursuri

Integrarea școlară a copiilor cu autism oferă cadrul cel mai adecvat pentru dezvoltarea de abilități și aptitudini, precum și pentru îmbunătățirea comportamentelor sociale si de comunicare. Succesul intervenției asupra persoanelor cu TSA, exprimat în creșterea gradului de funcționalitate și de integrare socială si școlară , depinde foarte mult de pregătirea continuă a personalului din serviciile publice/private în intervenții specifice TSA și în adaptarea mediului de lucru.

In cadrul proiectului “Comunitate pregatita, copil integrat”, o activitate importanta in sensul cresterii sanselor de integrare a copilului cu TSA in mediul scolar si complementara celei de acordare a interventiilor specializate este activitatea de formare. Aceasta se adreseaza atat profesionistilor din centrele TSA , cat si cadrelor didactice. Centrele TSA vizate sunt cele care apartin Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului partenere in proiect. Profesionistii din centrele TSA vor beneficia de un curs de instruire în vederea îmbunătățirii tehnicilor de lucru în TSA și, prin intermediul unei platforme online, vor primi feed-back specializat la intervențiile acordate copiilor.

De asemenea, sansele integrării copiilor cu TSA într-o formă de învățământ depind de pregătirea mediului școlar pentru acceptarea lor, de cresterea competentelor cadrelor didactice in lucrul personalizat cu copiii cu autism si de asigurarea unui mediu de lucru adecvat nevoilor de invatare ale copiilor cu autism. In sensul acesta, vor fi incheiate acorduri de parteneriat cu institutii de invatamant din cadrul judetelor in care functioneaza centrele TSA, iar cadre didactice vor fi selectate in vederea participarii la curs.

100 de cadre didactice din învățământul de masă și special vor beneficia de o formare specifică într-o metodă de lucru structurat în sistemul educațional, metodă ce și-a dovedit eficiența pentru copiii cu TSA. Acest curs va fi deschis si profesionistilor din centrele TSA in vederea familiarizarii cu tehnicile de lucru in mediul scolar si in scopul trasarii unor punti de colaborare functionale si eficiente intre serviciile sociale locale si sistemul de invatamant. Cursul va fi sustinut de 3 lectori internationali, colaboratori ai State Diagnostic and Counselling Centre, cu experienta indelungata in training si consultanta in aplicarea tehnicilor de lucru cu copii cu autism.

Fondul ONGProiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org
Continutul acestui Website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014.
Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.