Skip to content
Comunitate pregatita, copil integrat – suport pentru integrarea scolara si sociala a copiilor cu tulburari din spectrul autismului

Ghidul comunitatii scolare – idei si recomandari privind suportul oferit copilului cu TSA in mediul educational

În contextul în care, în România, numărul copiilor cu autism integrați în sistemul educațional rămâne în continuare mic, iar materialele de informare și programele de formare privind tematica autismului pentru cadrele didactice sunt disponibile în număr redus, Fundația Romanian Angel Appeal a reeditat „Ghidul comunității școlare”, adaptat după materialul cu același nume realizat de Autism Speaks. Ghidul oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra modului concret de integrare a copilului cu autism în mediul școlar, fiind realizat în baza datelor oferite de experți, părinți, îngrijitori și profesori.

Acest ghid oferă informații utile privind simptomatologia de bază, dificultățile și abilitățile unice ce pot fi asociate autismului și strategii specifice de relaționare pentru persoanele cu care copilul se întâlnește în mediul școlar (cadre didactice, colegi, personal auxiliar / administrativ / medical / de pază).

Sunt de asemenea incluse idei și recomandări privind suportul oferit copilului în mediul educațional și prevenirea comportamentului indezirabil, vizând următoarele arii de interes: comunicare, abilități sociale și de organizare, comportament pozitiv, nevoi senzoriale, etc.

Materialul este adresat părinților, cadrelor didactice și altor persoane interesate și poate fi accesat online.

Varianta tipărită este distribuită gratuit beneficiarilor proiectului prin centrele de consiliere TSA din cadrul DGASPC partenere începand cu luna decembrie 2015.

Pentru părinți acest ghid poate reprezenta un suport în relația cu școala, informându-i despre stabilirea corectă a cadrului educațional și modalitățile eficiente de integrare a copilului.

Ghidul a fost actualizat și reeditat în cadrul proiectului ”Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal, în parteneriat cu State Diagnostic and Counselling Center din Islanda și Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din București sector 4 și alte 9 județe ale țării (Bacău, Botoșani, Brăila, Neamț, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea). Proiectul a demarat la 1 aprilie 2015, are o durată de implementare de 12 luni fiind finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Valoarea totală a proiectului este de 148.794 euro, din care 133.894 euro finanțare nerambursabilă iar 14.900 euro co-finanțare.

Contact:

Răzvan Rădulescu

Coordonator PR

Fundația Romanian Angel Appeal

Tel: +40.731.137.516

e-mail: razvan.radulescu@raa.ro

descarca comunicat - versiunea pdf

Fondul ONGProiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org
Continutul acestui Website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014.
Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.